Återvinningscentraler

Teckning av sorterade sopor som hoppar säck mot containrarna på en återvinningscentral

Alla privatpersoner som bor i eller har fritidshus i Östersunds kommun får lämna Miljöfarligt avfall samt stora, tunga sopor på våra bemannade återvinningscentraler och det kostar inget extra!

På återvinningscentralen hämtar du också gratis kompostkorg, kompostpåsar och SopsorteringsguidenPDF

Företag slänger sopor - privatpersoner får betala

Företag får inte lämna avfall på återvinningscentralerna. Ändå är det många företag som gör det. Återvinningscentralerna bekostas via hushållens grundavgifter. Det är alltså alla som bor i Östersunds kommun som, med sina skattade pengar, får betala för det avfall som företag lämnar "gratis" på återvinningscentralerna.

Företag hänvisas till Företagssorteringen på Gräfsåsen

Öppettider, adresser och hitta hit

Tänk på att i samband med storhelger har vi begränsade öppettider. Vi annonserar öppettiderna inför storhelger i lokalpressen på lördagar samt under Servicemeddelanden.
Läs mer på Återvinningscentralernas öppettider vid storhelger

Återvinnings­centralen i Odenskog

Krubbvägen 6

Öppettider:

Måndag, onsdag 7 - 19
Tisdag, torsdag och fredag 7 - 16
Lördag 9 - 13

Karta Återvinningscentralen i Odenskog. Klicka för större kartbild

Hitta till Återvinningscentralen i Odenskog. Klicka på kartan för större kartbild

Bästa tiden att besöka Återvinningscentralen i Odenskog

Vill du undvika köer på Återvinningscentralen i Odenskog ska du komma på "gröna" tider; se schemat nedan. Under de gröna tiderna är det lugnast, gula tider markerar mer folk och under röda tider är det köer och trängsel. Schemat visar hur det vanligen är men det kan variera med årstider och väderlek. Det högsta trycket är på våren och även sommartid har vi fler besökare.

Schema som visar när återvinningscentralen i Odenskog har långa, korta eller inga köer

Återvinnings­centralen i Brunflo

Brunflo - Viken 203

Öppettider:

Tisdag, torsdag 16 - 19
Lördag, jämna veckor 9 - 13

Karta Återvinningscentralen i Brunflo. Klicka för större kartbild

Hitta till Återvinningscentralen i Brunflo. Klicka på kartan för större kartbild

Återvinnings­centralen i Lit

Östersundsvägen 58

Öppettider:

Måndag, onsdag 16 - 19
Lördag, udda veckor 9 - 13

Karta Återvinningscentralen i Lit. Klicka för större kartbild

Hitta till Återvinningscentralen i Lit. Klicka på kartan för större kartbild

Förpackningar och tidningar

Förpackningar av plast, papper, metall eller glas samt tidningar hör inte hemma på en återvinningscentral. I Odenskog och Brunflo finns återvinningsstationer för förpackningar och tidningar utanför återvinningscentralerna.

Varje dags-sopor

Sopor som uppstår varje dag i ett hem som blöjor och gamla diskborstar ska slängas i soptunnan hemma. Sådant får inte slängas här.

Skänk till bistånd istället för att slänga!

På Återvinningscentralen i Odenskog kan du lämna hela och rena kläder, möbler, husgeråd med mera i Biståndskuren.
Läs mer om Biståndskuren och biståndsorganisationerna i Östersund.
Du kan naturligtvis lämna överblivna saker direkt till biståndsorganisationerna.

Allt tar vi inte emot

Återvinningscentralerna tar emot de vanligaste avfallsslagen som uppstår i ett hushåll. Vi tar inte emot

  • Asbest
  • Aska
  • Betongplattor, jord, grus, sten, tegel med mera
  • Bildäck
  • Byggavfall - större mängder
  • Miljöfarligt avfall - stora mängder; se nedan
  • Timmerstockar
  • Med mera

Kontakta oss om du är osäker!
Det mesta av ovanstående kan du få lämna på Gräfsåsens avfallsanläggning

Stora mängder Miljöfarligt avfall

Jordbruk och andra verksamheter kan ha samlat på sig stora mängder kemikalier, bekämpningsmedel, färg, olja m.m. När fastigheten byter ägare vill oftast den nye ägaren bli av med det. Sådant avfall klassas som verksamhetsavfall och får ej lämnas på en återvinningscentral. Kontakta ett återvinningsföretag.

Sidan uppdaterad 2017-05-19