För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Treälvsskolan.

Skollunch

Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du tappat bort ditt inlogg till Dexter eller har problem att logga in, maila till vår skoladministratör Sari Eriksson.
Här kan du läsa mer om Dexter.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Fritidshem

Treälvsskolan har två fritidshemsavdelningar, Hårkan och Långan.

Elevmedverkan

På Treälvsskolan arbetar vi med att låta eleverna medverka i så stor utsträckning som möjligt. De demokratiska grupper och andra uppdrag som finns är:
Klassråd/Mentorsråd
Elevråd
Matråd
Elevskyddsombud
Lits skolidrottsförening
FRIENDS/Kompisstödjare (läs mer under Hälsa och trygghet)
samt tillfälliga grupper där eleverna bl a medverkar i planering av tema.

Föräldraråd

Föräldrar från skolan bildar tillsammans med personal och skolledning vårt föräldraråd. Föräldrarådet träffas tre gånger per läsår och det är rektor som är sammankallande.
Val av föräldrarepresentanter sker på föräldramötena.

Skolbibliotek

Öppettider

Måndag 9.30-14.30, 16.00-20.00
Tisdag 9.30-14.30
Onsdag 9.30-14.30
Torsdag 9.30-13.30, 16.00-20.00
Fredag 10.00-12.00

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare på Treälvsskolan är
Anna Asp
070-628 52 46 Telefontid: alla dagar 8.30-15.00
E-post

PRAO för årskurs 8 under vårterminen 2017

Under våren 2017 har årskurs 8 PRAO under vecka 19 (8-12 maj).

Tidplan för gymnasieantagningen 2017

• 11 januari Dexter öppnas för sökande
• 1 februari Sista ansökningsdagen
• 3 april Preliminära antagningssiffror klara. Elev kan logga in för att se resultat, endast poäng presenteras.
• 3 april Dexter öppnas för omval.
• 2 maj Sista dag att göra omval.
• 30 juni Slutlig antagning görs och kan ses i Dexter.
• Juli Elever får sitt antagningsbesked, resultatet visas i Dexter.
• Juli Svarsperiod. Alla ska logga in och svara i Dexter.
• 4 augusti reservintagning börjar och pågår fram till 8 september.
• 24 augusti skolstart.

Nytt om moderna språk, extra meritpoäng

De elever som går ut åk 9 år 2014 är först ut med att få tillgodoräkna sig samtliga
17 ämnen istället för tidigare 16 ämnen.
Om eleven har sammanlagt betyg C i alla ämnen, blir meritvärdet
240 poäng (16X15= 240 poäng).
Om eleven dessutom har betyg C moderna språk, exempelvis franska, läggs dessa
15 poäng till sina tidigare 240 poäng. Istället för 240 poäng blir det 255 poäng i meritvärdet. OBS! Betyget i det moderna språket påverkar meritvärdet.

Viktigt att veta som elev, nyttan med moderna språk,
engelska 7 och högre kurser i matematik inom gymnasieskolan

Om eleven väljer programmen; SA,HU, NA eller EK ingår det obligatoriskt att läsa moderna språk. Fortsätter eleven att läsa samma moderna språk från grundskolan till något av de ovan gymnasieprogrammen kan eleven samla ihop extra meritpoäng även här. Dessa extra meritpoäng läggs på i det s.k slutgiltiga gymnasieexamen i år 3.

Sammanlagt kan en elev få ihop maximalt 1.5 extra meritpoäng i moderna språk.
Vill eleven även läsa in engelska 7, blir det ytterligare maximalt 1.0 extra att lägga på i gymnasieexamen. Och vill eleven läsa in extra höga kurser i matematik blir det maximalt 1.5 extra meritpoäng även här att använda.

Maximalt kan eleven läsa in 4.0 extra meritpoäng i ovan ämnen, dock räknas endast 2.5 poäng av dessa 4.0 in i gymnasieexamensbetyget i år 3. Dessa extra meritpoäng kan vara av värde om eleven i framtiden söker sig till hårt konkurrenskraftiga högskoleprogram dit många söker.​

Bra länkar att besöka gällande studier/yrken

www.jamforutbildning.studera.nu
www.skolverket.se
www.gyantagningjamtland.se

Läroplaner, ämnen & kurser
www.ams.se
www.saco.se
www.gymnasieinfo.se
www.utbildningsinfo.se

Sidan uppdaterad 2017-02-07