Om skolan

Skolans profil är utomhuspedagogik. Naturen är en av Jämtlands läns största resurser. Att vara ute i naturen ger en större förståelse för miljön. Barn lär sig bättre i den naturliga miljön, då de får möjlighet att använda flera sinnen i inlärningen.

Ett hållbart samhälle bygger på miljömedvetenhet hos varje individ. Miljömedvetna elever och pedagoger bidrar till att denna resurs bibehålls och utvecklas så att fler kan ta del av den.
Hälsan förbättras genom att vi är aktiva och rör på oss som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Arbetsmiljön för alla anställda och elever förbättras då vi får en större arena, där alla har möjlighet att såväl fysiskt som psykiskt förbättra sin arbetssituation. Mötet utanför klassrummet är en viktig social funktion som befrämjar relationen elev-lärare-samhälle.

"Gå ut för att lära in
gå in för att lära ut"
(Johann Amos Comenius, 1592-1670)

Definition av utomhuspedagogiken

"Utomhuspedagogik" är ett arbetssätt där man flyttar delar av skolans vardag ut i närmiljön. Utomhuspedagogik innebär därmed regelmässig aktivitet utanför klassrummet.

Arbetssättet ger eleverna anledning till att ta alla sina sinnen i bruk så att de får personliga och konkreta erfarenheter i mötet med verkligheten.

Arbetssättet ger plats för ämnesanknutna aktiviteter, spontana utmaningar och lek, nyfiket sökande, fantasi, upplevelser och social samvaro.

Utomhuspedagogik handlar om att aktivera alla skolämnen i en integrerad undervisning där uteverksamhet och inneverksamhet är nära sammanknutna, när eleverna lär om verkligheten i verkligheten; d.v.s. om naturen i naturen, om samhället i samhället och om närmiljön i närmiljön."
(Arne Jordet 1998).

Arbetslag/avdelningar

Tavelbäckskolan består av tre arbetslag/avdelningar:
Oden (förskoleklass)
Midgård (årskurs 1-3)
Röda (årskurs 4-5)

Skolan har även två fritidshem, ett på Oden och ett på Midgård.
På skolan arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter.

Till skolan är det även knutet trä- och textilslöjdslärare och en specialpedagog. Vi har eget vaktmästeri samt skolmatsal. När våra elever är klara hos oss går de vidare till årskurs 6 på Storsjöskolan eller annan vald skola.

Kontakt

Rektor
Anne Karlstedt
063-14 34 54, 070-667 52 60
E-post

Expedition
Kerstin Ångström
Skoladministratör
063-14 39 64, 070-314 27 86
E-post

Kök 073-270 75 36

Personalrum 070-394 29 62

Arbetslag
Oden 070-191 72 12, 070-201 32 75
• Förskoleklass
FA: Kerstin Hult, Åsa Persson, Daniel Fahlander
FB: Viveka Nilsson och Veronica Svensson

Midgård Våning 1 070-597 62 29
• Årskurs 1
1A: Therese Månsson
1B: Margareta Nilsson, Yvonne Jonsson, Liselotte Svanberg, Lennart Nilsson

Midgård Våning 2 070-598 72 82
• Årskurs 2: Annica Zackrisson, Camilla Hallerström, Majvor Hermansson, Eva Sandström Hansson

• Årskurs 3
3A: Maria Björch
3B: Cecilia Hjelm, Ulrika Nordström, Jenny Andersson, Margaretha Johnsson

Röda Skolan Våning 1 070-548 93 38
• Årskurs 4
Ante Danielsson, Mona-Lisa Feltzin

Röda Skolan Våning 2 070-604 15 65
• Årskurs 5
5A: Fredrik Boije
5B: Lena Jansson

Daniel Fahlander, resurs
Siw Wärdell, resurs

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Slåttervägen 1
832 61 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-05-22