Om skolan

På Norra skolan finns förutom grundskola fyra fritidshem samt en fritidsklubb. Det finns även en förberedelseklass åk 1-5, för nyanlända elever. Skolan har egna slöjdsalar och tillgång till Östersunds största idrottshall, Sporthallen, som ligger mitt över vägen.

Skolan arbetar efter tre ledord: Kunskap, Trygghet och Hälsa.
På Norra skolan vill vi:

  • Uppmuntra till nyfikenhet för att ge lust till lärande
  • Bidra till att forma självständiga och ansvarstagande individer, som respekterar andra människors egenvärde
  • Att alla ska känna delaktighet i skolans inre arbete
  • Att alla skall utvecklas och finna sin form för livskvalitet
  • Ha ett aktivt och levande miljöarbete

Parkskolan med årskurs 6-9 har ett nära samarbete med Norra skolan.

Fritidshem

Norra skolans fritidshem är integrerat i skolans lokaler. Fritidshemmet har öppet 6.30-18.30. Skolan öppnar klockan 7.30, då finns det personal ute, tills det ringer in kl 7.55.

För de barn som behöver utökad morgontillsyn erbjuds tillsyn på skolan (avd Rönnen) från 6.30-7.30. De barn som kommer före kl 7 erbjuds frukost.
De barn som behöver utökad kvällstillsyn, dvs från 17.00 -18.30 erbjuds tillsyn på avdelning Pilen.

Under lov är alla avdelningarna samt fritidsklubben oftast hopslagna.

Aktiviteter

Barnen pysslar, spelar spel, leker rollekar etc. Förutom den fria leken så har barnen möjlighet att frivilligt vara med i en organiserad aktivitet varje vecka. Vi låter barnen pröva olika skapande material och tekniker. Det finns en pedagogisk tanke med allt vi gör.
Vi har också tillgång till sporthallen där vi har mera fysiska aktiviteter.
Ibland ordnar vi även gemensamma aktiviteter över avdelningarna så som uppträdanden och disco.

Vi är ute så mycket som möjligt. Barnen är bra på att nyttja vad skolgården har att erbjuda.
Vi har även närhet till stadens alla utbud samt gångavstånd till Jamtli, Badhusparken och Björkbackaparken för picknick och lek.

Fritidsklubb

Fritidsklubben har öppet 14-17, på skolloven 10.00-16.00. I ett litet, mysigt tvåvåningshus på skolgården har vi fritidsklubben, som är en öppen verksamhet utan inskrivning, som vänder sig till skolbarn i årskurs 4-5. På klubben är det ingen närvarokontroll. Mellanmål serveras till en kostnad av 10 kronor. På skolloven finns det möjlighet att köpa lunch som kostar 30 kronor.

Barnens intressen och behov styr aktiviteterna. Pingis, Xbox-spel, biljard, luffarslöjd och pyssel av olika slag brukar vara populärt.

Idrott och kultur

Alla elever skall utvecklas och finna sin form för livskvalitet, bland annat genom stort fokus på idrott, friluftsliv och hälsa. Vi har idrott i Östersunds största idrottshall, Sporthallen.
Skolan har aktivt friluftsarbete med friluftsdagar i fjällen, på Hovvallen och Tallvallen.
Skolan satsar mycket på kulturaktiviteter, som tex teatrar, film och studiebesök. Skolan lägger extra tid på slöjd och idrott.

Kontakt

Rektor
Lena Medin
070-289 17 29
E-post

Expedition
Skoladministratör
Eva Ohlander
063-14 42 53, 070-190 69 64
E-post

Avdelningar
Pilen (Årskurs 1) 063-14 34 76, 070-272 38 29
Häggen (Förskoleklass) 063-14 44 36, 070-263 24 53
Björken (Årskurs 2) 063-14 34 39, 070-272 57 76
Rönnen (Årskurs 3) 063-14 46 68, 070-262 58 33
Lönnen (Årskurs 4-5) 063-14 34 46
Granen (förberedelseklass årskurs 1-5)
Fritidsklubben 063-14 39 9

Kök 073-275 14 82

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Residensgränd 26
831 41 Östersund

Sidan uppdaterad 2017-05-22