Hälsa och trygghet

I varje skolverksamhet i Östersunds kommun bedrivs ett elevhälsoarbete. Förutom att man på varje skola ständigt strävar efter ett gott hälsoklimat och i och med det gör många elevhälsoinsatser, så finns i varje verksamhet en lokal organisation kallad Elevhälsoteam (EHT).

Elevhälsoteam Körfältsskolan

EHT består av ansvarig rektor, förskolans/skolans specialpedagog och personal från den centralt organiserade enheten Elevhälsan. Nedan kan du se vilka som finns med i vårt elevhälsoteam:

Rektor Åsa Rindefalk Grahn 070-252 35 21
Skolsköterska Git Boman 063-14 34 98, 073-271 19 48
Skolkurator Anna Falk 070-531 23 99
Skolpsykolog Niklas Fröst 070-657 71 74
Specialpedagog Madelene Marnetoft 072-211 58 90

Körfältsskolans elevhälsoplanPDF

Elevhälsan

I Östersunds kommun finns en samlad organisation för skolhälsovård och elevvård, enheten Elevhälsan. Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och arbetar mot förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, Jämtlands gymnasieförbund samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlings­kompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Försäkringar

Alla barn som går i Östersunds kommuns grundskolor och förskolor inklusive fristående skolor och förskolor är försäkrade för olycksfallsskador.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF.

Sidan uppdaterad 2017-08-29