För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Körfältsskolan.

Skollunch

Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs till fritidshem (helst före kl 08.00) på 063-14 41 24.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Elev-/Föräldraråd

Elevrådet på Körfältsskolan

Elevrådet träffas 1 gång/månad. En gång/termin är det matråd då personal från Måltidsservice deltar. På dagordningen finns några stående punkter som
• föregående protokoll
• arbetsmiljö
• övrigt

Eleverna turas om att vara ordförande.

Föräldrarådet på Körfältsskolan

Föräldrarådet träffas 1 gång/termin. I föräldrarådet sitter representanter för de olika barngrupperna.
Nästa föräldrarråd 23 februari, 18.30-20.00

Körfältsskolans ledord

Dessa ska genomsyra hela verksamheten.

HÄNSYN
Att lära sig visa hänsyn gentemot andra och naturen är en viktig kunskap för oss.

ANSVAR
Att ta ansvar är en viktig förmåga i resten av livet. Detta får eleverna träna på genom bla. läxor.

RESPEKT
Bemöt andra som du vill att andra ska bemöta dig.

KUNSKAP ska skolan förmedla.

Ordningsregler

Körfältsskolans ordningsreglerPDF

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Utvecklingssamtal

Frågor inför utvecklingssamtal yngre barn
PDF
Frågor inför utvecklingssamtal äldre barnPDF

Äventyr

Förskoleklass

Alla 6-åringar erbjuds ett sagoäventyr.

Grundskolan

Alla elever i år 3-5 erbjuds att genomföra en kamratbana.
Alla elever i år 4 erbjuds djungelgympa
Alla elever i år 3-4 erbjuds skidåkning
Alla elever i år 5 erbjuds dag- och nattäventyr.
Alla elever i år 5 erbjuds "Leva livet".

Sidan uppdaterad 2017-09-18