Om skolan

Kontakt

Rektor årskurs 6-9
Maria Landqvist
072-588 31 94
E-post

Ledningsstöd 50%
Björn Bergetoft
070-222 53 41
E-post

Expedition
Ingela Ljung
Skoladministratör
063-14 49 01
E-post

Kök 073-273 24 63

Arbetslag åk 6 063-14 49 78
Morgan Henricsson 6A
Diana Lundbeck 6B
Eva Björk 6C
Rigmor Lidberg Skoglund
Annika Rolandsson
Ronja Steen

Arbetslag åk 7 063-14 49 50
David Sundström 7A
Hans Nitzler 7B
Claes Heiming 7C
Greger Fröjd 7D
Tommy Henriksson
Therese Nyberg
Manuel Lindström

Arbetslag åk 8 063-14 49 56
Therese Waldau 8A
Krister Wallin 8B
Jörgen Leek 8C
Per Wernersson
Inger Grannäs-Brännström
Therese Persson
Sofia Blidberg
Anna-Karin Karlsson

Arbetslag åk 9 063-14 49 35
Irene Olofsson 9A
Martin Persson 9B
Anna Salomonsson 9C
Ann-Marie Sterner
Inger Öster Abrahamsson
Johan Fridlund

Monica Kirsch-Larsson, specialpedagog 063-14 49 12
Linn Fridell, speciallärare 063-14 49 12
Arne Nordin, studie- och yrkesvägledare 063-14 49 11, 073-271 19 40

Förberedelseklass
Helene Persson 070-248 95 45
Birgitta Jonsson 070-348 71 62

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Besöksadress
Skolvägen 2
834 32 Brunflo

Sidan uppdaterad 2017-01-17