För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Bringåsens skola.

Allmän information

OrdningsreglerPDF för Bringåsens skola.

Skollunch

Vi har ett eget tillagningskök.
Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs i första hand i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, men kan även göras på telefon 063-14 06 86, mellan 7:30-8:00. Har du tappat bort ditt inlogg till Dexter eller har problem att logga in, maila till vår skoladministratör Sari Eriksson.
Här kan du läsa mer om Dexter.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet för elev alltid skall sökas på blankett som finns i vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (ej i Dexter).

Elev-/Föräldraråd

Vi har klassråd ungefär en gång i månaden. Rektor sammankallar till elevråd ca två gånger per läsår. Då träffas elevrådsrepresentanterna och rektor och tar upp de frågor som vi pratat om på klassråden och en del andra frågor som rektor vill ta upp. Representanterna ur 4-5:an brukar skriva protokollen.

Föräldraråd kallas av rektor och hålls cirka 2 gånger/termin.
ÅrshjulPDF för föräldrarådet i Bringåsen.

Föräldrarådsrepresentanterna för detta läsår är:
Elisabeth Näslin (f-klass)
Sanna Molund (för åk 4)
Elin Hedenfalk (för åk 4)

Med på mötet är också en representant från Bringåsens skola och från förskolan och fritidshemmet från Lillsjöhögen.

Föräldrasamverkan

Alla mentorer bjuder in till ett utvecklingssamtal per termin. Inför varje termins samtal har föräldrar och elev möjlighet att förbereda sig inför samtalet med hjälp av olika frågeformulär. Där kan föräldrarna ge sin syn på sitt barns lärande och utveckling. Vi skickar skriftliga omdömen i alla ämnen och en framåtsyftande planering som individuell utvecklingsplan hem med föräldrarna.

Varje lärare är mentor för ett visst antal mentorsbarn. Varje lärare har ansvar för sina elevers föräldrakontakter. Uppdelningen finns för att underlätta kontakterna, skapa tydlighet, mer personlig kontakt och mer kontinuitet.

Vår klass skickar var 14:e dag ut ett veckobrev med information om verksamheten.

Kontaktbok finns mellan elev/föräldrar och elevens mentor i F-3:an. I den boken kan man skriva och berätta hur det går i skolan, om någon händelse eller något som är viktigt att få veta.

Vi bjuder in föräldrarna till skolans traditioner som är Lucia i kyrkan och examensfirande.
I Luciatåget medverkar alla i årskurs F-4.

Examensdagen firar vi i Kyrkås nya kyrka. Eleverna samlas 08:00 på skolgården och går sedan i tåg med fanor till kyrkan där föräldrarna sluter upp. Efter kyrkan är skolan pyntad med blommor, ballonger och flaggan är hissad. Vi har dukat upp ett långbord, där alla familjer som vill ställer de tårtor som de har med sig. Det är en trevlig avslutning på terminen med många goda tårtor som alla vill smaka på och en härlig avslutning på terminen.

Föräldrar är alltid välkomna till skolan, våra dörrar står alltid öppna!

Skolskjuts/Ungdomskort

Information om skolskjuts/ungdomskort.

Sidan uppdaterad 2017-09-18