Kontaktinformation

Expedition

Rektor
Christina Kristiansson
063-14 35 13
E-post

Administration/Skoladministratör
Martine Linderos
072-714 43 64
Fax 063-14 37 52
E-post

Kök 070-191 72 14

Under läsåret 2015/2016 har vi tre förskoleklasser, tre klasser i årskurs 1 och fyra i årskurs 2 samt fritidshem.

Våning/arbetslag


Våning 1 Grön, tel:
073-270 23 98
Årskurserna 1A, 2A, 2D och fritidshem
Zandra Schwartz, Neta Frykman, Sofia Kjellström, Julia Sundström, Matilda Svejgård, Johan Svensson och Johanna Nilsson

Våning 2 Blå, tel: 070-191 72 07
Förskoleklass B, årskurserna 1B, 2B och fritidshem
Lena Nyman-Persson, Marianne Persson, Anna Tilja, Lena Georgson, Simon Eriksson, Marita Edfalk, Mikko Sheffer och Johanna Bredhe

Våning 3 Röd, tel: 070-191 72 06
Förskoleklasserna A, C, årskurserna 1C, 2C och fritidshem
Gunmarie Odeén Falkelind, Åsa Persson, Malin Lindé, Filip Johanssonrm, Elin Hemmingsson, Helena Fredriksson, Kjell Ölveby, Gunvor LIndén, Helene Augustin och Vendela Hansson

Övrig personal:
Lena Molin Wöldern - specialpedagog, Ann-Christin Färnström och Jessica Heidenbäck - lärarresurs, Ulf Wäjersten - resurs

Om ni behöver kontakta oss, lämna ett meddelande eller skicka ett sms till våra mobiler, eftersom vi inte alltid kan svara när ni ringer. Kom ihåg att lämna ditt namn och telefonnummer.

För kontakt med de som ingår i skolans elevhälsoteam, se rubriken Hälsa och trygghet!

Personal

Arnljot personal

Arnljotskolans personal läsåret 2016/2017

Om skolan

Arnljotskolan har under läsåret 2015/2016 totalt ca 220 elever, fördelade på tre förskoleklasser, tre klasser i årskurs 1 och fyra i årskurs 2.
I årskurs 3 flyttar eleverna till Östbergsskolan. 
Vår vision är: ”En modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande”.
Skolans utemiljö är mycket bra, det är nära till Storsjön och Öneberget och vi har en fin skolgård. På vintern finns det skidspår utanför knuten.

Historik, Arnljotskolan

Arnljotskolan, tidigare Klockhuset, startade på Frösö Strand hösten 2012. Skolan startades eftersom Östbergsskolan blivit för trång och det fanns ett behov i området av utökade skollokaler. I samband med att vi flyttade in renoverades hela huset, lokalerna är nu mycket fina. Vi driver en modern skola i ljusa och trevliga lokaler. Det finns god tillgång till modern teknik och kommunen har investerar i nya möbler och utrustning. Idrottsundervisning bedrivs utomhus eller i Kul och Bus-lokalen som vi hyr.

En anrik byggnad

Huset byggdes 1912 och är idag kulturminnesmärkt. Kommunen hyr huset av Diös. Byggnaden har en mycket spännande historia! Det byggdes som en del av dåvarande Frösö sjukhus. Här fanns sysslomannen, administration, läkarbostäder och operationssalar.
Det fanns även en kyrka ”Mariakyrkan” som numera är skolans matsal, och i källaren var det en avdelning för bad. För den som är intresserad har vi fina originalritningar på huset, där kan man se vad samtliga rum användes till.

Sidan uppdaterad 2017-03-08