Fritidshemmets uppdrag

Våra prioriterade mål är att arbeta med värdegrundande förmågor, jämnställdhet flickor/pojkar och digitala verktyg. 

Vi arbetar med förmågorna "kommunikation", "samarbete", "vänlig" och "kreativ". Fokus ligger på en förmåga i taget och verksamheten planeras utifrån den. "Kommunikation" är dock övergripande hela året, detta gäller också för jämnställdhet flickor/pojkar.
I vårt arbete med förmågorna använder vi oss bland annat av digitala verktyg (ett av kommunens prioriterade mål) för att möta barnen i deras intressen och att som skollagen säger "stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation". (SFS 2010:800 kp 14, §2)

Bild på våra prioriterade mål

Bild på våra prioriterade mål

Sidan uppdaterad 2017-05-29