För elev och förälder

Här finner du som elev och dina föräldrar eller vårdnadshavare information som är av vikt för din skolgång på Lugnviksskolan.

Skollunch

Vi delar skolkök med grundskolan i huset.
Via vår e-tjänstlänk till annan webbplats kan du beställa specialkost.
Hur ser menyn ut denna vecka?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frånvaroanmälan

Anmälan görs till 063-14 45 81 eller i Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Har du tappat bort ditt inlogg till Dexter eller har problem att logga in, maila/ring till vår skoladministratör Inger Fürstenberg, 063-14 37 84.
Här kan du läsa mer om Dexter.

Skolskjuts

Kommunen erbjuder kostnadsfri skolskjuts för alla barn i grund­särskolan. Alla barn och unga mellan 6 och 19 år får ett ungdomskort för att åka gratis buss.

Undrar du något om skolskjuts, vänder du dig till Kundcenter, 063-14 30 00.

Föräldraråd

Grundsärskolorna Lugnviksskolan, Mimergården och Körfältsskolan har ett gemensamt föräldrarråd. I rådet deltar representanter från föräldrar, personal och rektorer. Föräldrarrådet träffas en gång varje termin för att diskutera aktuella ämnen, gemensam information och angelägna frågor.

SYV-verksamhet

Prao (praktisk arbetslivsorientering) är en viktig del av ett aktivt deltagande i samhällslivet och en inskolning mot vuxenlivet. Den ger eleverna möjlighet att på ett konkret och engagerat sätt befästa teoretiska kunskaper i verkligheten, få inblick i arbetslivet, ta ansvar och stärka sin sociala kompetens.

Den första kontakten med prao på Lugnviksskolan sker i årskurs 7 då det görs endagsprao inom skolans väggar alternativt på närliggande förskola. I år 8 utökas det med 2-dagars närprao i skolans närhet.

År 9 går eleverna ut på prao upp till fyra veckor, två gånger/läsår. Praoplatserna ordnas efter elevernas önskemål och praktiken är individuellt utformad och kan se väldigt olika ut.
Under år 9 gör eleverna ytterligare praktik på gymnasiesärskolan under veckorna 46 - 50 inför den fortsatta yrkesinriktade utbildningen. De har då möjlighet att prova en vecka på varje program de är intresserade av.

Viss prao i samband med anpassad studiegång kan även förekomma under år 7-8.

Studie- och yrkesvägledare
063-14 45 81, 070-218 39 90

Sidan uppdaterad 2017-01-18