Körfältsskolans grundsärskola

Välkommen till skolan torsdag 24 augusti – här kan du se vilken tid uppropet sker!

I stadsdelen Körfältet finns Körfältsskolans grundsärskola som delar lokaler med grundskolan. Eleverna kommer från hela Östersunds kommun samt några av grannkommunerna i länet.

Sidan uppdaterad 2017-07-10