Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Prioriterade områden på förskolan Vallen

Våra barn ska enligt läroplanen få en demokratisk fostran. Grundläggande för en demo­kratisk fostran är att man får utveckla sitt språk och sin förmåga att uttrycka sig. Svenska och andra språk ska få näring i vår miljö. Vi tycker att det är viktigt att barnens synpunkter tas tillvara i verksamheten.

Pedagogerna ska vara bra förebilder, gärna med mycket humor!
När barnen leker vill vi finnas i närheten.

Matematik, lek ute och inne, språkutvecklande arbete, naturvetenskap och gymnastik är områden som vi arbetar med.

Vi arbetar aktivt med "plattagogik" där vi medvetet arbetar med surfplatta i barngruppen, bl a annat till att göra filmer och berättelser med.

Sidan uppdaterad 2016-10-21