Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Hälsa och livsstil

Förskolan ska sträva efter att få barnen att känna glädje inför rörelse och kunna behärska sin kropp utifrån förmåga. Att tidigt få in en bra livsstil med bra kost och ett rörligt liv.
Förskolan ska sträva efter att öka trygghet bland barnen i barngruppen.

Sidan uppdaterad 2016-01-28