Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi strävar efter ett nära samarbete med föräldrar genom;
• föräldramöte 1 gång/termin
• inskolnings- och utvecklingssamtal
• den dagliga kontakten
• fixardagar
• föräldrafika 
• föräldraråd

Föräldraråd hålls cirka två gånger per termin tillsammans med skolans representanter.

Årshjulet för föräldrarådet i HäggenåsPDF.

Sidan uppdaterad 2016-10-21