Planeringsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar två dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuder vi fortfarande omsorg på förskolan men utan ordinarie personal.

Planeringsdagar HT-2016

2/9 och 18/11.

Sidan uppdaterad 2016-09-09