Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Vi stävar efter ett nära samarbeta med föräldrar genom föräldramöte, inskolningssamtal, utvecklingssamtal samt den dagliga kontakten.

Föräldraråd

Vi har ett föräldraråd, där två föräldrarepresentanter från varje avdelning kallas till möte med förskolecheferna för att lyfta frågor. Föräldrarådsmöten hålls regelbundet under läsåret, ca två gånger per termin.
Tag kontakt med avdelningens föräldrarådsrepresentanter om ni har något ni vill ta upp. Du behöver inte vara representant för att få gå på möterna, alla vårdnadshavare är välkomna till föräldrarådsmöterna.

Öppet hus för föräldrar som söker förskoleplats

Vi bjuder in till öppet hus på förskolan - dag och tid för detta anslås nedan. Vi vill att ni ringer och anmäler er innan!

Välkommen till öppet hus hos oss!
Vi hälsar dig välkommen kl 13.00 den 27 oktober, 24 november och 15 december.

Sidan uppdaterad 2017-10-13