Systematiskt kvalitetsarbete


Utvecklingsområden för Fjällmons förskolor 2017/2018

Pedagogiska lärmiljöer

Språkutveckling

Hälsofrämjande aktiviteter

Barns inflytande

Förskola hem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 

 

Sidan uppdaterad 2017-09-22