Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Dagliga rutiner

06.30 Förskolan öppnar
07.30 Pedagog finns på respektive avdelning
08.00 Frukost
11.15 Lunch
12.00 Vilor
14.15 Mellanmål
16.30 Sammanslagning i huset
18.00 Förskolan stänger (vid behov 18.30)

Utevistelse varje dag.

Måltider

Förskolan har ett tillagningskök med en heltidsanställd kock. Vissa dagar serveras Jämtlands­måltid, där råvarorna är producerade i Jämtland. Vid varje mål serveras frukt och grönsaker.
Vi jobbar även medvetet med att dra ner på sockerintaget.

Traditioner

• Luciafirande
• Julgransplundring
• Lilla Östbergsloppet
• Påsk- påskkärringar-kvaststafett
• Midsommardans​

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Sidan uppdaterad 2017-12-13