Föräldrainformation

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Så minskar du risken för smitta i förskolan.

Här har vi samlat information om oss i en broschyrPDF.

En dag på Förskolan Mosippan

Vi öppnar 06.30 då vi alltid är på fjärilen fram till ca: 07.00 sen går man till sin respektive avdelning.
På eftermiddagarna slår vi ihop avdelningarna ca: 16.30 och är antingen ute eller i vår lekhall där barnen får mycket stimulans i motoriken och chansen till att lära känna andra avdelningars barn.
Förskolan stänger 18.30.

Barnhälsoarbetet på förskolan

På varje förskola inom Östersunds kommun finns ett Barnhälsoteam (BHT). BHT består av förskolechef och specialpedagog. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Elevhälsan är en del av Barn- och utbildningsförvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, särskola samt fristående skolor och kooperativ. I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Barnhälsoteamet på Förskolan Mosippan

Förskolechef Nadia Gustavsson 063-14 40 29
Jenny Häggbom (TF)
Specialpedagoger Eva-Maj Martinsson och Johanna Östman

Mosippans BarnhälsoplanPDF
Årsöversikt för barnhälsoarbetet på Förskolan MosippanPDF

Måltider

Vi har ett eget kök där två anställda jobbar som tillagar god husmanskost.

Försäkring

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör Du själv se över.

Sidan uppdaterad 2017-02-15