Planeringsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar två dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Till de som inte kan ordna sin barnomsorg själva dessa dagar erbjuds verksamhet med
vikarier i samarbete med Sörgårds förskola. 

 

Sidan uppdaterad 2016-10-21