Planeringsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar två dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg. Under läsåret 2016/2017 infaller planeringsdagarna 26/8, 11/11, 10/2 och 19/5.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuder vi fortfarande omsorg på förskolan men utan ordinarie personal.

 

Sidan uppdaterad 2016-10-27