Kvalitetsarbete

Digitalisering, Flerspråkighet och Systematiskt Kvalitetsarbete är de tre utvecklingsområden som kommunens förskolor och skolor kommande år kommer att jobba med.

Vår hälsoinriktning

Fjällmon vill att alla barn får möjlighet att utvecklas till medvetna och harmoniska individer med god social förmåga. En förutsättning för detta är att må bra, såväl fysiskt som psykiskt. Syftet med inriktningen hälsa, är att varje individ ska må så bra som möjligt.
Då har de också bästa förutsättningarna att utvecklas i sin lärandeprocess. Vi ska skapa en förskola för alla barn och nyttja vår fantastiska utemiljö i lärandet.

Vår strävan är att
• Varje barn känner glädje, samhörighet och meningsfullhet när de går till förskolan.
• Varje barn upplever att de själva har möjlighet att påverka sina liv.
• Varje barn känner sig tryggt och harmoniskt.
• Varje barn har en utvecklad kunskap om betydelsen av rörelse och goda matvanor och lever därefter.

Uteaktiviteter förskolan

• Alla förskolor har en egen skridskobana
• Varje avdelning gör en "heldagsutflykt" två gånger om året, anpassad efter barnens/avdel­ning­ar­nas behov.
• Vi har möjlighet att åka till Frösö skidlek med de äldsta barnen.
• Varje förskola genomför ett eget skidlopp varje vinter.

Sidan uppdaterad 2016-10-21