Planeringsdagar

Förskolan har möjlighet att stänga verksamheten för planeringsdagar två dagar per termin. Dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst två månader i förväg.

Om inte vårdnadshavare själva kan lösa omsorgen under planeringsdagarna erbjuds omsorg på annan förskola i kommunen.

Planeringsdagar 2016/2017

2016: 16/9,11/11.
2017: 17/2, 22/5.

Sidan uppdaterad 2016-09-12