Barn- och föräldrainflytande

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan,
bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För att förskolan ska kunna skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande hoppas vi på ett nära och bra samarbete med Er. Du är välkommen att delta i Ditt barns verksamhet i förskolan genom att t.ex. hälsa på, vara med på utflykter eller komma med förslag på aktiviteter m.m. Det finns även ett väl fungerande föräldraråd.

I föräldrarådet har vi tagit fram ett förväntansdokument, som revideras i maj varje år.

Vi har ett föräldramöte per termin och en gemensam familjekväll på gården under våren.

En gång/termin bjuder vi in till utvecklingssamtal kring Ditt barns utveckling och lärande på förskolan. Utvecklingssamtalen ger Dig möjlighet till både insyn och inflytande när det gäller Ditt barns vardag i förskolan. Vill Ni ha samtal oftare så säg till.

Sidan uppdaterad 2016-01-26