Byggprojekt - förskolor och skolor

”Östersund ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020”

Rubriken ovan är ett av målen i kommunens budget för 2016. Framtiden börjar i skolan och vi vill att alla elever ges rätt förutsättningar för att nå bästa möjliga kunskapsutveckling och sina egna drömmars mål. Ingen ska lämnas efter och ingen ska hållas tillbaka.

Det saknas inte utmaningar - en snabbt växande befolkning och tilltagande lärarbrist ställer nya krav på struktur och innehåll. Vi behöver planera för att vi blir flera. Därför fokuserar vi på framtidens skola och framtidens lär- och arbetsmiljöer i den strategiska planeringen för förskole- och skollokaler. Vi ska ha ska ha attraktiva och ändamålsenliga förskolor och skolor som bidrar till tillväxt, samt att kunna möta tillväxt så att alla barn och elever på ett bra sätt får plats. Lokaler som som stimulerar till lärande!

Likvärdighet där alla förskolor och skolor ska vara bra

Barn- och utbildningsnämndens strategiska planering för förskole- och skollokaler, har sedan hösten 2014 fokuserats i uppdraget ”Långsiktig planering för goda lär- och arbetsmiljöer i förskola och skola”. Ledord i projektet är trygghet, mångfald, hållbarhet, tillgänglighet.

Uppdraget utgår från kommunens översiktsplan samt tillväxtplan. Den långsiktiga planeringen sträcker sig tio år framåt, med fokus på de kommande fem åren fram till och med 2021.
Projektets slutrapport beslutades i Barn- och utbildningsnämnden i september 2016.

Pågående byggprojekt av förskolor och skolor

Nedanstående information justeras fortlöpande.
Senast reviderad 170208.

Förskolan Remonthagen

Nybyggnation: 6 avdelningar.

Beskrivning: Under uppförande.

Tidplan: Klar hösten 2017.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolan Jägarvallen

Nybyggnation: 6 avdelningar.

Beskrivning: Ändring av detaljplan pågår.

Tidplan: Klar hösten 2018.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orrvikens förskola och skola

Åtgärd förskola: 3,5 avdelningar - ej nya avdelningar, förskolan åtgärdas när Orrvikens skola byggs om.
Åtgärd skola: Om- och tillbyggnad F-6 skola. Förstudie klar.

Tidplan: Klar årsskiftet 2017/2018.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskolan Sjöängen

Tidplan: Klar hösten 2021.

Beskrivning: Utökning från 3 till 4 avdelningar. Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lugnviksskolan F-9

Tidplan: Etapp 1 klar hösten 2021. Etapp 2 klar hösten 2022.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimergården F-6

Tidplan: Klar hösten 2020.

Beskrivning: Om- och tillbyggnad. Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palmcrantzsskolan/Körfältsskolan F-9+grundsärskola

Tidplan: Klar hösten 2019.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Mathias Larsson, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjällängsskolan F-6

Tidplan: Klar hösten 2021.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Storsjöskolan 7-9

Tidplan: Etapp 1 klar hösten 2020. Etapp 2 klar årsskiftet 2023/2024.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brittsbo förskola

Tidplan: Årskiftet 2018/2019.

Beskrivning: Förstudie pågår.

För mer information, kontakta: Patric Bergström, Barn- och utbildningsförvaltningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förberedande utredning av följande, ej tidsplanerade projekt
• Odensala/Torvalla, 4-6 avd
• Skogsgläntan, 3 avd (idag 2 avd)

Sidan uppdaterad 2017-02-08